Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

คู่มือผู้ใช้ Nokia 2.1

อุปกรณ์ทั้งหมด

Nokia 2.1

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์มือถือหรือเมื่ออุปกรณ์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้

คำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ คุณควรคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรกขณะขับขี่ยานพาหนะ

สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทุกชนิดอาจไวต่อสิ่งรบกวนซึ่งสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

บริการที่ได้รับอนุญาต

เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถประกอบหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้ได้

แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก HMD Global Oy ว่าใช้งานกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

หากโทรศัพท์ของคุณกันน้ำได้ ให้ดูระดับ IP ของอุปกรณ์ในข้อกำหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติม

ชิ้นส่วนที่ทำจากแก้ว

อุปกรณ์และ/หรือจอแสดงผลของอุปกรณ์ทำมาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระทบอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่ทำจากแก้ว หรือพยายามนำเศษแก้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วโดยช่างที่ได้รับอนุญาต

ปกป้องความสามารถในการได้ยิน

อย่าฟังด้วยระดับเสียงดังเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยิน ใช้ความระมัดระวังเมื่อถืออุปกรณ์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง

SAR

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรืออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ดูค่า SAR สูงสุดที่แน่นอนได้ในส่วนข้อมูลการรับรอง (SAR) ของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนรายละเอียดการรับรอง (SAR) ของคู่มือผู้ใช้นี้ หรือไปที่ www.sar-tick.com
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

หากยังต้องการการสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายบริการ

แชทสด

แชทสด

แชทภาษา อังกฤษ ของเราให้บริการเวลา 24/7. คุณยังติดต่อฝ่ายบริการการแชทภาษาอังกฤษของเราได้ – เพียงกรอกข้อมูลติดต่อของคุณก่อน

ส่งอีเมลถึงเรา

แจ้งปัญหาที่คุณพบแก่เราแล้วเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมล ข้อมูลสนับสนุนอีเมล์มีเป็นภาษาอังกฤษ

Nokia Mobile Shop support

Encuentra el soporte y contacta a las solicitudes relacionadas con tus compras en la tienda en línea.

การช่วยเหลือและความช่วยเหลือ

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

หากต้องการนำอุปกรณ์ของคุณเข้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดู คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการซ่อมบำรุงโทรศัพท์ Nokia ที่ใกล้คุณที่สุด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อมบำรุงใกล้บ้านคุณ