Facebook Instagram YouTube Twitter

ทำไมเครื่องหยุดชาร์จก่อนถึง 100%

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

โทรศัพท์บริการซ่อมบำรุง
ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
แบตเตอรี่และการชาร์จ
ฉันจะลบการ์ด SD ใน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไรฉันจะตรวจสอบข้อมูลที่เก็บข้อมูลบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไรฉันจะติดตั้งและใช้การ์ด Micro SD บนอุปกรณ์ Nokia ได้อย่างไรฉันจะย้ายไฟล์ระหว่างที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำได้อย่างไรฉันจะการนำการ์ด MicroSD ออกจาก โทรศัพท์ได้อย่างไรการย้ายแอปไปใส่ในการ์ด MicroSD?การลบข้อมูลออกจากการ์ด MicroSD?การใส่การ์ด MicroSD?ทำไมพื้นที่จัดเก็บที่มีจึงน้อยกว่าปริมาณที่ระบุไว้ในสเปคของโทรศัพท์ ตัวจัดการไฟล์บนสมาร์ทโฟน Nokia ของฉันอยู่ตรงไหนฉันจะสำรองไฟล์ต่างๆ ได้อย่างไรการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีกับโทรศัพท์?

ทำไมเครื่องหยุดชาร์จก่อนถึง 100%

ระบบชาร์จแบบปลอดภัยจะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำหรือสูงมาก ซึ่งเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ทำงานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อที่จะชาร์จได้ตามความเร็วปกติ กรุณาย้ายเครื่องไปยังสถานที่ที่อุณหภูมิเป็นปกติ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่