Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

ทำไมโทรศัพท์ตัวเครื่องค่อนข้างร้อน และปิดแอปหรือทำงานช้าลงเป็นครั้งคราว

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

โทรศัพท์บริการซ่อมบำรุง
ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
แบตเตอรี่และการชาร์จ
ฉันจะลบการ์ด SD ใน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไรฉันจะตรวจสอบข้อมูลที่เก็บข้อมูลบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไรฉันจะติดตั้งและใช้การ์ด Micro SD บนอุปกรณ์ Nokia ได้อย่างไรฉันจะย้ายไฟล์ระหว่างที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำได้อย่างไรฉันจะการนำการ์ด MicroSD ออกจาก โทรศัพท์ได้อย่างไรการย้ายแอปไปใส่ในการ์ด MicroSD?การลบข้อมูลออกจากการ์ด MicroSD?การใส่การ์ด MicroSD?ทำไมพื้นที่จัดเก็บที่มีจึงน้อยกว่าปริมาณที่ระบุไว้ในสเปคของโทรศัพท์ ตัวจัดการไฟล์บนสมาร์ทโฟน Nokia ของฉันอยู่ตรงไหนฉันจะสำรองไฟล์ต่างๆ ได้อย่างไรการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีกับโทรศัพท์?

ทำไมโทรศัพท์ตัวเครื่องค่อนข้างร้อน และปิดแอปหรือทำงานช้าลงเป็นครั้งคราว

เมื่ออุปกรณ์ทำงานเป็นเวลานาน คุณอาจรู้สึกเหมือนตัวเครื่องค่อนข้างร้อน ในกรณีนี้ส่วนใหญ่เป็นอาการปกติ เพื่อไม่ให้มีอาการค่อนข้างร้อนเกิน อุปกรณ์จะปรับตัวทำงานช้าลงโดยอัตโนมัติ ปรับหน้าจอสลัวมากขึ้นระหว่างวิดีโอคอล ปิดแอป ปิดการชาร์จ และปิดตัวเองหากจำเป็น หากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ให้นำอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่