‌‌
warning

Topluluğumuz sizler için her zaman açıktır; yalnızca bu dönemde coronavirus (COVID-19)’un dünya çapında yarattığı etkiden dolayı size yaptığımız bazı dönüşlerde ve dil desteği sağlama hızımızda yavaşlamalar söz konusu olabilir. Sabır ve anlayışınızı rica eder, güvende ve sağlıkla kalmanızı dileriz.

close
Kullanıcı kılavuzları ve el kitapları

Nokia 5.1 Plus

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız, bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Bu cihaz, bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP'nin yayınladığı uluslararası kuralların önerdiği radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını (radyo frekansı elektromanyetik alanları) aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar, tüm kişilere yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış önemli güvenlik sınırları içermektedir. Maruz kalma ile ilgili kurallar, iletim sırasında cihazın baş veya vücuda bıraktığı radyo frekansı (RF) gücü miktarını yansıtan Özel Soğurma Oranına (SAR) göre oluşturulmuştur. ICNIRP'nin mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır.

SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir

Cihazın maksimum SAR değeri için, lütfen www.nokia.com/phones/sar web sayfasına başvurun.

Bu cihaz, başa dayalı kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya taşıma için kullanılan giyilebilir diğer cihaz tutucular kullanıldığında, bu tutucular metal içermemelidir ve cihazı, yukarıda belirtilen mesafe kadar vücudunuzdan uzak tutmalıdır.

Veri veya mesaj göndermek için iyi bir şebeke bağlantısı gerekir. Gönderme işlemi bağlantı olana kadar gecikebilir. Gönderme işlemi bitene kadar uzaklık yönergelerine uyun.

Genel kullanım sırasında, SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin oldukça altındadır. Bunun nedeni, sistem verimliliği ve şebekedeki girişimleri en aza indirmek amacıyla, arama yapmak için tam güç gerekli olmadığında cep telefonunuzun çalışma gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Daha düşük güç çıkışı, daha düşük SAR değeri anlamına gelir.

Cihaz modelleri farklı sürümlere ve birden fazla değere sahip olabilir. Zaman içinde bileşen ve tasarım değişiklikleri yapılabilir ve bazı değişiklikler SAR değerlerini etkileyebilir.

Daha fazla bilgi için, www.sar-tick.com adresini ziyaret edin. Mobil cihazların siz arama yapmazken de iletişimde bulunabileceğini unutmayın.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), var olan bilimsel bilgilerin mobil cihazlar kullanılırken herhangi bir özel önlem alınması gerektiğine işaret etmediğini ifade etmiştir. Bu sinyallere daha az maruz kalmak istiyorsanız, Dünya Sağlık Örgütü kullanımı sınırlamanızı ve cihazı başınız ve vücudunuzdan uzak tutmak için ahizesiz bir set kullanmanızı önermektedir. Radyo frekansına maruz kalma konusunda daha fazla bilgi, açıklama ve görüş için, www.who.int/peh-emf/en adresinden ulaşabileceğiniz WHO web sitesini ziyaret edin.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Destekle iletişime geçin

Eğitici videolar