‌‌
Kullanıcı kılavuzları ve el kitapları

Nokia 5.1 Plus

Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi

Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi

Ürününüzde, pilde, basılı materyallerde veya ambalajlarda yer alan, üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi; kullanım ömürleri sona erdiğinde tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı atık toplama ünitelerinde toplanması gerektiğini belirtir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: geri dönüştürülmek üzere ayırın. Size en yakın geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgi için yerel atık toplama yetkilinize danışın.

Bu size yardımcı oldu mu?

Change language

Choose location
Choose language

Destekle iletişime geçin

Eğitici videolar

(