‌‌
warning

Topluluğumuz sizler için her zaman açıktır; yalnızca bu dönemde coronavirus (COVID-19)’un dünya çapında yarattığı etkiden dolayı size yaptığımız bazı dönüşlerde ve dil desteği sağlama hızımızda yavaşlamalar söz konusu olabilir. Sabır ve anlayışınızı rica eder, güvende ve sağlıkla kalmanızı dileriz.

close
Kullanıcı kılavuzları ve el kitapları

Nokia 5.1 Plus

Üzeri çizili, tekerlekli çöp kutusu simgesi

Üzeri çizili, tekerlekli çöp kutusu simgesi

Ürününüzde, pilde, basılı malzemede veya ambalajda bulunan üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu simgesi size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri, ayrıştırılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: Geri dönüştürülmek üzere ayırın. Size en yakın geri dönüşüm noktasının bilgileri için, yerel atık toplama yetkilinize danışın.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Destekle iletişime geçin

Eğitici videolar