Hướng dẫn và tập sách hướng dẫn sử dụng

Nokia 3

Mã truy cập

Tìm hiểu tác dụng của các mã khác nhau trên điện thoại.

Mã PIN hoặc mã PIN2

Các mã PIN hoặc PIN2 có từ 4 đến 8 chữ số.

Những mã này sẽ bảo vệ thẻ SIM khỏi việc sử dụng trái phép hoặc được yêu cầu để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại.

Nếu bạn quên các mã này hoặc chúng không được cung cấp cùng với thẻ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Nếu nhập sai mã này 3 lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã bằng mã PUK hoặc mã PUK2.

Mã PUK hoặc PUK2

Các mã PUK hoặc PUK2 được cần đến để mở khóa mã PIN hoặc mã PIN2.

Nếu các mã này không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Mã khóa

Mã khóa còn được gọi là mã bảo mật hoặc mật khẩu.

Mã khóa sẽ giúp bạn bảo vệ điện thoại của mình không bị sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại.

Nếu bạn quên mã này và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ. Bạn có thể phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trên điện thoại có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với cơ sở bảo hành được ủy quyền gần nhất cho điện thoại của bạn hoặc liên hệ với đại lý bán điện thoại cho bạn.

Mã IMEI

Mã IMEI được sử dụng để nhận dạng điện thoại trong mạng. Bạn cũng có thể cần phải cung cấp số này cho các dịch vụ ở cơ sở chăm sóc hoặc đại lý bán lẻ điện thoại được ủy quyền.

Để xem số IMEI, hãy quay số *#06#.

Mã IMEI của điện thoại cũng được in trên điện thoại hoặc trên khay SIM tùy thuộc vào kiểu điện thoại của bạn. Nếu điện thoại của bạn có nắp lưng có thể tháo được, bạn có thể tìm thấy mã IMEI bên dưới nắp.

IMEI cũng được in trên hộp bán hàng ban đầu.

Định vị hoặc khóa điện thoại

Nếu bạn bị mất điện thoại, bạn có thể tìm, khóa hoặc xóa điện thoại đó từ xa nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google. Theo mặc định, Tìm Điện thoại được bật cho các điện thoại được liên kết với Tài khoản Google.

Để sử dụng tính năng Tìm Điện thoại, điện thoại bị mất của bạn phải:

  • Được bật
  • Đã đăng nhập vào Tài khoản Google
  • Được kết nối với dữ liệu di động hoặc Wi-Fi
  • Hiển thị trên Google Play
  • Đã bật vị trí
  • Đã bật tính năng Tìm Điện thoại

Khi Tìm Điện thoại kết nối với điện thoại của bạn, bạn sẽ thấy vị trí của điện thoại và điện thoại sẽ nhận được một thông báo.

  1. Mở android.com/find trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại được kết nối với Internet và đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
  2. Nếu bạn có nhiều điện thoại, hãy nhấp vào điện thoại bị mất ở đầu màn hình.
  3. Trên bản đồ, hãy xem vị trí của điện thoại. Vị trí là gần đúng và có thể không chính xác.

Nếu không thể tìm thấy điện thoại của bạn, Tìm Điện thoại sẽ hiển thị vị trí được xác định lần cuối của điện thoại đó, nếu có. Để khóa hoặc xóa điện thoại của bạn, hãy làm theo hướng dẫn trên trang web.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Thay đổi ngôn ngữ

Chọn vị trí
Chọn ngôn ngữ

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter