Hướng dẫn và tập sách hướng dẫn sử dụng

Nokia 3310

Cuộc gọi

Gọi điện

Tìm hiểu cách thực hiện cuộc gọi bằng điện thoại mới.

  1. Nhập số điện thoại. Để nhập dấu +, được sử dụng cho cuộc gọi quốc tế, hãy bấm * hai lần.
  2. Bấm . Nếu được hỏi, hãy chọn thẻ SIM sẽ sử dụng.
  3. Để kết thúc cuộc gọi, hãy bấm .

Nhận cuộc gọi

Bấm .

thumb_up_alt

Mẹo: Để xử lý cuộc gọi rảnh tay, hãy ghép nối điện thoại với tai nghe Bluetooth tương thích (được bán riêng). Để bật Bluetooth, hãy chọn Menu > > Kết nối > Bluetooth và chuyển Bluetooth thành Bật.

thumb_up_alt

Mẹo: Nếu bạn đang ở tình trạng không thể trả lời điện thoại và cần tắt tiếng nhanh chóng, hãy chọn Im lặng.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Thay đổi ngôn ngữ

Chọn vị trí
Chọn ngôn ngữ

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter