Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể xóa bộ nhớ đệm của một ứng dụng đã được cài đặt?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Ứng dụng và các cài đặt ứng dụng

Làm thế nào tôi có thể xóa bộ nhớ đệm của một ứng dụng đã được cài đặt?

Vào Cài đặt > Ứng dụng và Thông báo > Tất cả ứng dụng. Chọn ứng dụng từ danh sách, sau đó > Bộ nhớ > Xóa Bộ nhớ đệm.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?