Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể đóng ứng dụng?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Ứng dụng và các cài đặt ứng dụng

Làm thế nào tôi có thể đóng ứng dụng?

Trên màn hình trang chủ, chạm vào biểu tượng ứng dụng để mở. Để mở một trong những ứng dụng đang chạy trên nền, chạm vào check_box_outline_blank, sau đó chạm vào biểu tượng đóng ở góc ứng dụng mà bạn muốn đóng.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?