Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào để đóng một ứng dụng đă ngừng hoạt động?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Ứng dụng và các cài đặt ứng dụng

Làm thế nào để đóng một ứng dụng đă ngừng hoạt động?

Mở Cài đặt trên điện thoại của bạn và chọn Ứng dụng. Sau đó, t́m ứng dụng bạn đang gặp sự cố và chọn Bắt buộc dừng.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?