Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Ứng dụng và các cài đặt ứng dụng

Làm thế nào tôi có thể gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại của tôi?

Chạm vào Play Store > Trình đơn > Ứng dụng & trò chơi của tôi, chọn một ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ, sau đó chạm vào Hủy cài đặt. Hoặc mở trình đơn ứng dụng, nhấn và giữ ứng dụng mà bạn muốn hủy cài đặt, sau đó chọn Thông tin ứng dụng > Hủy cài đặt.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?