Trung tâm trợ giúp

Cáp sạc không thích hợp với điện thoại Nokia 6.1 Plus của tôi. Tôi nên làm gì?

Nokia 6.1 Plus sử dụng cáp Loại C nhanh hơn và hiệu quả hơn– như vậy, sản phẩm này không tương thích với cáp Micro USB.

Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng cáp sạc Loại C trong hộp đi kèm với điện thoại Nokia 6.1 Plus của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng cáp sạc của bên thứ ba, hãy chắc chắn rằng đây là cáp Loại C với cùng đầu kết nối như cáp được cung cấp kèm theo điện thoại của bạn.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter