Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Tại sao điện thoại của tôi cảm giác ấm, ứng dụng bị đóng đột xuất hoặc thỉnh thoảng bị chậm lại?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Vệ sinh điện thoại di động của bạn
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Ứng dụng và các cài đặt ứng dụng
Pin và sạc pin
Camera và hình ảnh
Tập tin và dung lượng
GPS, Bluetooth và các kết nối khác
Vấn đề, hỗ trợ và thông tin thiết bị
Ngôn ngữ và thông tin cài đặt đầu vào
Mạng, Wifi và dữ liệu di động
Bảo mật và riêng tư
Phần mềm và các cập nhật
Nhạc chuông và các cài đặt cá nhân
Thẻ SIM, danh bạ và cuộc gọi
Truyền thông và các tính năng khác
Nokia 3.1 Plus update error
X-series software update error

Tại sao điện thoại của tôi cảm giác ấm, ứng dụng bị đóng đột xuất hoặc thỉnh thoảng bị chậm lại?

Trong khi hoạt động trong thời gian dài, thiết bị có thể cảm giác ấm. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là bình thường. Để tránh điện thoại bị ấm, thiết bị có thể tự động chậm lại, màn hình tối trong khi gọi video, đóng ứng dụng, tắt sạc, và nếu cần, tự tắt máy. Nếu thiết bị không hoạt động đúng cách, hãy đem điện thoại đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?