Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Tôi có thể cắt xén và thực hiện các hiệu chỉnh hình ảnh khác trong Google Photos không?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Camera và hình ảnh

Tôi có thể cắt xén và thực hiện các hiệu chỉnh hình ảnh khác trong Google Photos không?

Bạn có thể tìm hiểu về cách sử dụng Google Photos ở đây.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?