Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Tôi mới cập nhật chiếc Nokia 3 của mình gần đây và hiện tại tôi đang gặp một số vấn đề về Camera. Làm thế nào để giải quyết những vấn đề này?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Tôi mới cập nhật chiếc Nokia 3 của mình gần đây và hiện tại tôi đang gặp một số vấn đề về Camera. Làm thế nào để giải quyết những vấn đề này?

Một số người dùng Nokia 3 đã gặp vấn đề đối với ứng dụng Camera sau khi cập nhật điện thoại của họ trong thời gian gần đây. Nếu bạn cũng gặp vấn đề này, hãy làm theo các bước dưới đây để giải quyết:

  1. Chạm Cài đặt
  2. Chọn Lưu trữ
  3. Chạm vào góc trên bên phải của màn hình để bật tùy chọn Di chuyển dữ liệu, sau đó chọn Di chuyển dữ liệu.
  4. Chọn Di chuyển
  5. Đợi một lúc trong khi quá trình chuyển dữ liệu xử lý

    Khi quá trình này hoàn tất, bạn sẽ có thể bật và sử dụng Camera như bình thường.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?