Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Sử dụng Google Lens để tương tác với hình ảnh của bạn

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Camera và hình ảnh

Sử dụng Google Lens để tương tác với hình ảnh của bạn

Google Lens cho phép bạn kết nối với thế giới qua điện thoại của bạn theo một cách mới. Google Lens tích hợp với Google Assistant và cho phép bạn tìm kiếm các đồ vật và địa điểm qua camera của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Google Lens ở đây.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?