Trung tâm trợ giúp

TaiạiTại sao tôi không thể tắt âm thanh khi chụp ảnh của camera?

Chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi luôn luôn tuân theo luật pháp và quy định tại địa phương. Luật pháp tại một số quốc gia không cho phép tắt âm thanh khi chụp ảnh của camera. Điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ vi phạm nào về quyền riêng tư (chẳng hạn như chụp ảnh một người mà chưa được sự đồng ý của họ).

Nếu phần mềm của bạn cập nhật và bạn vẫn không thể tắt âm thanh khi chụp ảnh của camera thì điều này rất có thể là do quy định về quyền riêng tư tại quốc gia của bạn.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter