Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

TaiạiTại sao tôi không thể tắt âm thanh khi chụp ảnh của camera?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Camera và hình ảnh

TaiạiTại sao tôi không thể tắt âm thanh khi chụp ảnh của camera?

Chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi luôn luôn tuân theo luật pháp và quy định tại địa phương. Luật pháp tại một số quốc gia không cho phép tắt âm thanh khi chụp ảnh của camera. Điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ vi phạm nào về quyền riêng tư (chẳng hạn như chụp ảnh một người mà chưa được sự đồng ý của họ).

Nếu phần mềm của bạn cập nhật và bạn vẫn không thể tắt âm thanh khi chụp ảnh của camera thì điều này rất có thể là do quy định về quyền riêng tư tại quốc gia của bạn.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?