Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể xem thông tin lưu trữ trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Tập tin và dung lượng

Làm thế nào tôi có thể xem thông tin lưu trữ trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Chọn Cài đặt trong menu. Vào Lưu trữ và bạn có thể nhìn thấy thông tin lưu trữ của điện thoại và thẻ SD của bạn.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?