Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể chuyển tập tin giữa máy vi tính và điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể chuyển tập tin giữa máy vi tính và điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Chọn "Máy tính của tôi" và chọn ổ đĩa điện thoại sau khi kết nối với máy vi tính.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?