Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để chuyển ứng dụng sang thẻ SD?

Nếu bạn cài đặt thẻ SD làm Bộ nhớ trong, bạn có thể chuyển một số ứng dụng sang thẻ này. Việc này giúp dành chỗ trống cho những ứng dụng không thể chuyển sang thẻ.

Hăy lưu ư: không phải tất cả ứng dụng đều có thể chuyển sang thẻ SD.

  1. Vào Cài đặt > Thiết bị > Ứng dụng
  2. Chọn ứng dụng bạn muốn chuyển sang thẻ SD.
  3. Chạm Lưu trữ
  4. Bên dưới Lưu trữ sử dụng, chạm vào Thay đổi.
  5. Chọn thẻ SD của bạn

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter