Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào để chuyển ứng dụng sang thẻ SD?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Ứng dụng và các cài đặt ứng dụng

Làm thế nào để chuyển ứng dụng sang thẻ SD?

Nếu bạn cài đặt thẻ SD làm Bộ nhớ trong, bạn có thể chuyển một số ứng dụng sang thẻ này. Việc này giúp dành chỗ trống cho những ứng dụng không thể chuyển sang thẻ.

Hăy lưu ư: không phải tất cả ứng dụng đều có thể chuyển sang thẻ SD.

  1. Vào Cài đặt > Thiết bị > Ứng dụng
  2. Chọn ứng dụng bạn muốn chuyển sang thẻ SD.
  3. Chạm Lưu trữ
  4. Bên dưới Lưu trữ sử dụng, chạm vào Thay đổi.
  5. Chọn thẻ SD của bạn
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?