Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi di chuyển các tập tin từ bộ nhớ của điện thoại đến thẻ nhớ?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Tập tin và dung lượng

Làm thế nào tôi di chuyển các tập tin từ bộ nhớ của điện thoại đến thẻ nhớ?

Xin hãy chắc chắn rằng thẻ SD được định dạng là bộ nhớ di động. Sau đó vào Cài đặt > Bộ nhớ > Bộ nhớ trong > Bộ nhớ trong dùng chung > Tập tin > DCIM, và sau đó, ví dụ như, > Camera. Sau đó nhấn giữ hình ảnh cụ thể > more_vert > Chọn Chuyển đến > trình đơn > thẻ SD > Di chuyển.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?