Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tháo thẻ SD ra khỏi điện thoại?

Trước khi tháo thẻ SD ra khỏi điện thoại, bạn nên gỡ thẻ SD bằng hệ điều hành trước. Thực hiện theo các bước sau. Tháo thẻ mà không gỡ nó ra khỏi hệ điều hành có thể gây mất dữ liệu.

  1. Vào Cài đặt > Thiết bị > Lưu trữ
  2. Nhấn Tháo để gỡ thẻ SD.
  3. Bây giờ bạn có thể tháo thẻ SD ra khỏi điện thoại

Lưu ư rằng nếu bất kỳ ứng dụng mà bạn chọn lưu trữ dữ liệu trên thẻ SD th́ những ứng dụng này có thể không hoạt động b́nh thường khi thẻ được gỡ ra.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter