Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể thay đổi màn hình hiển thị trên điện thoại của tôi sang màn hình khác?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
GPS, Bluetooth và các kết nối khác

Làm thế nào tôi có thể thay đổi màn hình hiển thị trên điện thoại của tôi sang màn hình khác?

Vào Cài đặt > Các thiết bị được kết nối > Thay đổi.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?