Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào để kết nối điện thoại với máy tính?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
GPS, Bluetooth và các kết nối khác

Làm thế nào để kết nối điện thoại với máy tính?

Bạn có thể sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?