Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào để kết nối điện thoại với máy tính?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?

Làm thế nào để kết nối điện thoại với máy tính?

Bạn có thể sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?