Trung tâm trợ giúp

Kiểm tra bảo hành

Để kiểm tra bảo hành có hợp lệ hay không, hãy nhập mã IMEI của thiết bị.

Tôi tìm mã IMEI ở đâu?

điện thoại Android Để tìm mã IMEI trên điện thoại, vào Cài đặt > Giới thiệu về Điện thoại > Trạng thái > Thông tin IMEI. Nếu điện thoại của bạn có hai mã IMEI, hãy cung cấp IMEI1.

Điện thoại cổ điển Để tìm mã IMEI trên điện thoại, nhập *#06# trên bàn phím khi đang ở màn hình chính.

Chọn địa điểm của bạn

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn