Trung tâm trợ giúp

Kiểm tra bảo hành

Để kiểm tra bảo hành có hợp lệ hay không, hãy nhập mã IMEI của thiết bị.

Tôi tìm mã IMEI ở đâu?

điện thoại Android Để tìm mã IMEI trên điện thoại, vào Cài đặt > Giới thiệu về Điện thoại > Trạng thái > Thông tin IMEI. Nếu điện thoại của bạn có hai mã IMEI, hãy cung cấp IMEI1.

Điện thoại cổ điển Để tìm mã IMEI trên điện thoại, nhập *#06# trên bàn phím khi đang ở màn hình chính.

Chọn địa điểm của bạn

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter