Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể xem thông tin IMEI trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể xem thông tin IMEI trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Nhấn nút “*#06#” và thông tin IMEI của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?