Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể thực hiện cài đặt lại thông số của nhà máy và xóa dữ liệu trong điện thoại của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Vấn đề, hỗ trợ và thông tin thiết bị

Làm thế nào tôi có thể thực hiện cài đặt lại thông số của nhà máy và xóa dữ liệu trong điện thoại của tôi?

Vào Cài đặt > Hệ thống > Các lựa chọn cài đặt lại > Xóa tất cả dữ liệu. Điều này sẽ thực hiện cài đặt lại thông số của nhà máy.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?