Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể thực hiện cài đặt lại phần cứng trong điện thoại Nokia 8110 4G của tôi?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể thực hiện cài đặt lại phần cứng trong điện thoại Nokia 8110 4G của tôi?

Nếu điện thoại thường xuyên bị treo, bạn nên thực hiện cài đặt lại phần cứng. Để thực hiện điều này, nhấn phím giảm âm lượng và phím nguồn cùng lúc trong 10 giây. Điện thoại sẽ rung, sau đó khởi động lại. Việc cài đặt lại phần cứng sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu người dùng nào.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?