Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể khởi động lại điện thoại?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Vấn đề, hỗ trợ và thông tin thiết bị

Làm thế nào tôi có thể khởi động lại điện thoại?

Nhấn và giữ nút nguồn trong một lát. Nguồn điện tắt và các lựa chọn Khởi động lại sẽ xuất hiện.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?