Trung tâm trợ giúp

Tại sao điện thoại của tôi bị nóng lên khi sạc pin hoặc đang sử dụng?

Đây là điều bình thường khi đôi khi điện thoại bị nóng lên khi đang sạc pin hoặc sử dụng ở cường độ cao (bật nhiều ứng dụng cùng lúc, xem video dài, chơi game, v.v.). Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu vấn đề này vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khi nó xảy ra khi không ở điều kiện sử dụng nói trên.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter