Facebook Instagram YouTube Twitter

Tại sao điện thoại của tôi cảm giác ấm, ứng dụng bị đóng đột xuất hoặc thỉnh thoảng bị chậm lại?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Pin và sạc pin

Tại sao điện thoại của tôi cảm giác ấm, ứng dụng bị đóng đột xuất hoặc thỉnh thoảng bị chậm lại?

Trong khi hoạt động trong thời gian dài, thiết bị có thể cảm giác ấm. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là bình thường. Để tránh điện thoại bị ấm, thiết bị có thể tự động chậm lại, màn hình tối trong khi gọi video, đóng ứng dụng, tắt sạc, và nếu cần, tự tắt máy. Nếu thiết bị không hoạt động đúng cách, hãy đem điện thoại đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?