Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể bật hoặc tắt tự động chỉnh sửa?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Ngôn ngữ và thông tin cài đặt đầu vào

Làm thế nào tôi có thể bật hoặc tắt tự động chỉnh sửa?

Vào Cài đặt > Hệ thống > Ngôn ngữ & thông tin > Bàn phím ảo > Gboard > Chỉnh sửa nội dung.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?