Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể ghi lại clip giọng nói trên điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Truyền thông và các tính năng khác

Làm thế nào tôi có thể ghi lại clip giọng nói trên điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Keep được cài đặt sẵn để ghi lại clip giọng nói. Hoặc bạn có thể tìm ứng dụng bên thứ ba trong Play Store.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?