Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Sử dụng màn hình chia đôi: đưa chức năng nhiều tác vụ lên một mức mới

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Truyền thông và các tính năng khác

Sử dụng màn hình chia đôi: đưa chức năng nhiều tác vụ lên một mức mới

Chạm vào nút hình vuông để xem các ứng dụng mà bạn đã mở. Chạm và giữ ứng dụng, sau đó kéo lên đến nửa màn hình.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?