Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể sử dụng thiết bị Nokia của tôi làm thành điểm truy cập WiFi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Mạng, Wifi và dữ liệu di động

Làm thế nào tôi có thể sử dụng thiết bị Nokia của tôi làm thành điểm truy cập WiFi?

Đối với Android Oreo, vào Cài đặt  >  Mạng & Internet  >  Điểm truy cập & kết nối hữu tuyến. Đối với Android Nougat, đường dẫn hơi khác: Cài đặt  >  Thêm  >  Kết nối hữu tuyến & điểm truy cập di động. Xin lưu ý rằng phải bật dữ liệu di động.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?