‌‌

Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể có WhatsApp trên điện thoại Nokia 8110 4G?

Bạn có thể tải WhatsApp về cho điện thoại Nokia 8110 4G nếu thiết bị của bạn chạy phần mềm phiên bản 16.xx.xx hoặc mới hơn. Bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm bằng cách vào Cài đặt > Thiết bị > Thông tin thiết bị. Để cập nhật thiết bị của bạn, vào Menu > Cài đặt > Thiết bị > Thông tin thiết bị > Cập nhật phần mềm.

Để tải về ứng dụng WhatsApp, nhấn Store từ menu ứng dụng. Cuộn sang bên và chọn Xã hội > WhatsApp, sau đó nhấn Chọn > Nhận. Sau đó ứng dụng sẽ bắt đầu tải về.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

(