‌‌

Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại của tôi?

Chạm vào Play Store > Trình đơn > Ứng dụng & trò chơi của tôi, chọn một ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ, sau đó chạm vào Hủy cài đặt. Hoặc mở trình đơn ứng dụng, nhấn và giữ ứng dụng mà bạn muốn hủy cài đặt, sau đó chọn Thông tin ứng dụng > Hủy cài đặt.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

(