‌‌

Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể sử dụng thiết bị Nokia của tôi làm thành điểm truy cập WiFi?

Đối với Android Oreo, vào Cài đặt  >  Mạng & Internet  >  Điểm truy cập & kết nối hữu tuyến. Đối với Android Nougat, đường dẫn hơi khác: Cài đặt  >  Thêm  >  Kết nối hữu tuyến & điểm truy cập di động. Xin lưu ý rằng phải bật dữ liệu di động.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

(