‌‌

Làm thế nào để lắp thẻ MicroSD?

Trong khi điện thoại đang bật, lắp thẻ MicroSD vào khe cắm thẻ và làm theo các bước sau:

Nếu bạn không chắc chắn nên chọn Di động hay Bộ nhớ trong, hăy đọc dưới đây để biết thêm thông tin.