‌‌

Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để lắp thẻ MicroSD?

Trong khi điện thoại đang bật, lắp thẻ MicroSD vào khe cắm thẻ và làm theo các bước sau:

  1. Một thông báo sẽ xuất hiện trên màn h́nh khi thẻ được lắp đúng cách.
  2. Trên thông báo đó, chạm vào Cài đặt
  3. Chạm vào Sử dụng làm bộ nhớ di động hoặc Sử dụng làm bộ nhớ trong
  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn h́nh

Nếu bạn không chắc chắn nên chọn Di động hay Bộ nhớ trong, hăy đọc dưới đây để biết thêm thông tin.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

(