‌‌

Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi chụp ảnh màn hình trên điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Để chụp ảnh màn hình, hãy mở bảng thông báo và kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Chạp vào chụp Màn hình. Bạn có thể xem các ảnh chụp trong Hình ảnh. Hoặc bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng cách nhấn giảm âm lượng và nút nguồn.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

(