‌‌

Tôi có thể t́m số IMEI trên điện thoại của ḿnh ở đâu?

Mở Cài đặt trên điện thoại của bạn, chọn Giới thiệu điện thoại, sau đó chọn T́nh trạng và chọn Thông tin IMEI.