‌‌

Trung tâm trợ giúp

Trình quản lý tập tin nằm ở đâu trong điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Thiết bị thông minh Nokia sử dụng Pure Android. Như vậy, điện thoại của bạn có thể không được cài đặt mặc định ứng dụng quản lý tập tin. Xem trình đơn ứng dụng để biết Tập tin. Hoặc, bạn có thể mở Tải về và vào các thư mục khác từ đó.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

(