‌‌

Trung tâm trợ giúp

Tại sao đôi khi điện thoại của tôi ngừng sạc trước khi đạt 100% pin?

Tính năng bảo vệ sạc pin được bật trong điều kiện nhiệt độ cao hoặc thấp - điều này nhằm đảm bảo pin hoạt động tối ưu và an toàn. Để tiếp tục sạc ở tốc độ b́nh thường, hăy chuyển điện thoại của bạn sang môi trường nhiệt độ pḥng.

Did you find this helpful?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn