‌‌

DĐiĐiện thoại thông minh Nokia của tôi có nhận được các bản cập nhật bảo mật không?

Ngoài các bản cập nhật HĐH, thiết bị của bạn cũng sẽ nhận được các bản vá bảo mật thường xuyên. Truy cập vào đây để biết thêm về các bản phát hành bảo mật và bảo trì.