Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể thêm và xóa dấu vân tay được lưu trong điện thoại của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Bảo mật và riêng tư

Làm thế nào tôi có thể thêm và xóa dấu vân tay được lưu trong điện thoại của tôi?

Để quản lý dấu vân tay, Chạm vào Cài đặt > An ninh > Dấu vân tay
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?