Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Gắn màn hình: cho phép người khác nhìn thấy điện thoại của bạn một cách an toàn

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?

Gắn màn hình: cho phép người khác nhìn thấy điện thoại của bạn một cách an toàn

Bạn có thể gắn nội dung lên màn hình của bạn để bạn có thể hiển thị cho người khác một cách an toàn. Để kích hoạt tính năng này và xem hướng dẫn, vào Cài đặt > An ninh & vị trí > Gắn màn hình.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?