Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể thực hiện và nhận cuộc gọi trên điện thoại Nokia?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Thẻ SIM, danh bạ và cuộc gọi

Làm thế nào tôi có thể thực hiện và nhận cuộc gọi trên điện thoại Nokia?

Để thực hiện cuộc gọi, hãy bắt đầu bằng cách nhập số điện thoại bằng bàn phím quay số hoặc điều hướng đến một số liên lạc đã lưu. Khi bạn có sẵn số hoặc thông tin liên lạc mong muốn, chỉ cần nhấn nút gọi.

Việc trả lời cuộc gọi đến sẽ hơi khác tùy thuộc vào việc bạn có điện thoại thông minh hay điện thoại phổ thông, nhưng nhìn chung, bạn chỉ cần nhấn hoặc vuốt nút trả lời khi điện thoại đổ chuông.

Một số điện thoại phổ thông có kiểu thiết kế trượt hoặc lật. Khi mở điện thoại này sẽ trả lời cuộc gọi đến.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?