Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể cài đặt chuyển cuộc gọi trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?

Làm thế nào tôi có thể cài đặt chuyển cuộc gọi trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Mở bàn phím quay số và vào menu Tùy chọn. Chọn Cài đặt > Tài khoản cuộc gọi và chọn thẻ SIM của bạn. Sau đó chọn Thẻ UIM/SIM > Cài đặt cuộc gọi và chọn Chuyển cuộc gọi.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?