Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể cài đặt thẻ SIM mặc định?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Thiết bịBảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Thẻ SIM, danh bạ và cuộc gọi

Làm thế nào tôi có thể cài đặt thẻ SIM mặc định?

Để biết thông tin và cài đặt thẻ SIM, vào Cài đặt > Mạng & Internet > Thẻ SIM.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?